onderzoekend, kritisch en nieuwsgierig

Health in Limburg: over gezondheid, zorg en welzijn in Limburg.

‘Health in Limburg’ is een onafhankelijk initiatief van Aranco Consultancy & Interim Management, gedreven vanuit een gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid om initiatieven op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg in Limburg (en daarbuiten) onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Want, er gebeurt namelijk nogal wat in onze regio. ‘Health in Limburg’ is onderzoekend, kritisch en bovenal nieuwsgierig.

Onze partners:

Meest recente artikelen

Een selectie van de meest gelezen en besproken artikelen.

Kinderarmoede (deel 3): Signaleren, ondersteunen en stimuleren

Voor het derde, en tevens laatste, deel uit de serie kinderarmoede spraken we met Mariëtte Lusse, lector kinderarmoede aan Hogeschool Rotterdam.

Kinderarmoede (deel 2): ‘Ouderschap als noodzaak’

Voor het tweede deel in de serie over kinderarmoede spraken we met Wim Goossens, expertdocent bij Zuyd Hogeschool. Wim is vanuit zijn functie bij Zuyd al vele jaren bezig met het thema ouderschap en bekijkt kinderarmoede dan ook primair vanuit dat perspectief.

Kinderarmoede (deel 1)

In Nederland groeit 1 op de 13 kinderen op in armoede. Deze armoede is bovendien ongelijk verdeeld over het land. Limburg telt als provincie meer dan gemiddeld ‘arme’ huishoudens. Deze ongelijkheid heeft verstrekkende gevolgen.  Voor dit eerste artikel spraken we met Ellen Donkers, projectleider bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Definitie

Centraal binnen ‘Health in Limburg’ staan de volgende drie concepten: Health in All, publieke gezondheid en positieve gezondheid.

“Never waste a good crisis”

Besturen in tijden van Corona. Een gesprek met Raymond Clement, bestuurder van de MIK & PIW Groep.

Juupu: jongeren in de strijd tegen armoede

Gezondheid en welzijn strekt verder dan alleen zorg zoals je die in ziekenhuizen vindt. Ook armoedebestrijding is een belangrijk aandachtspunt in deze sector, gezien het nadelige effect dat armoede kan hebben op het welbevinden van mensen.

De ambities van Raymond Clement.

In ons vorige artikel besteedden we al aandacht aan zijn aanpak van de Coronacrisis. In het artikel van deze week zoomen we uit naar zijn ambities als bestuursvoorzitter voor de komende jaren. 

‘euPrevent COVID-19’.

De aanpak van de COVID-pandemie is er tot nu toe nog maar weinig aandacht geweest voor de specifieke situatie in grensgebieden. Of met andere woorden: hoe staat het met de immuniteit van de mensen in de Euregio Maas-Rijn (EMR)?

Medical Business Projects Maastricht

Medical Business Projects Maastricht is onderdeel van een landelijke stichting en heeft als doel het verbeteren van de zorg door het verbinden van medische en bedrijfskundige perspectieven van jonge artsen en managers.

PlusPraktijken

Gijs Brouwer, PhD student aan de Universiteit Maastricht, onderzoekt de performance van de PlusPraktijken, ook wel de huisartsenpraktijken van de toekomst genoemd.

Initiatief van Aranco Consultancy & Interim Management

Wij helpen organisaties beter en efficiënter te functioneren door de ontwikkeling en implementatie van innovatieve business en samenwerkingsconcepten gericht op duurzame verbeteringen.