onderzoekend, kritisch en nieuwsgierig

Health in Limburg: over gezondheid, zorg en welzijn in Limburg.

‘Health in Limburg’ is een onafhankelijk initiatief van Aranco Consultancy & Interim Management, gedreven vanuit een gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid om initiatieven op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg in Limburg (en daarbuiten) onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Want, er gebeurt namelijk nogal wat in onze regio. ‘Health in Limburg’ is onderzoekend, kritisch en bovenal nieuwsgierig.

Onze partners:

Meest recente artikelen

Een selectie van de meest gelezen en besproken artikelen.

Jeugdzorg in de knel? Een beschouwing vanuit de (lokale) politiek (deel 3)

In dit derde artikel, waarin we focussen op het lokale niveau, staat een interview met Andries Houtakkers, wethouder in Sittard-Geleen, centraal.

Jeugdzorg in de knel? Een beschouwing vanuit de politiek (deel 2)

In dit tweede artikel staat het interview met René Peters, Tweede Kamerlid voor het CDA, centraal. Hij is namens het CDA woordvoerder en heeft zich de afgelopen jaren regelmatig uitgesproken over de jeugdzorg.

Jeugdzorg in de knel? Een beschouwing vanuit de politiek (deel 1)

Sinds de decentralisatie in 2015 is er veel te doen geweest rondom de jeugdzorg. Op 15 maart dit jaar was er nog een demonstratie in Den Haag. Genoeg redenen dus om een reeks interviews te houden om deze rumoerige sector beter in beeld te brengen.

Definitie

Centraal binnen ‘Health in Limburg’ staan de volgende drie concepten: Health in All, publieke gezondheid en positieve gezondheid.

“Never waste a good crisis”

Besturen in tijden van Corona. Een gesprek met Raymond Clement, bestuurder van de MIK & PIW Groep.

Juupu: jongeren in de strijd tegen armoede

Gezondheid en welzijn strekt verder dan alleen zorg zoals je die in ziekenhuizen vindt. Ook armoedebestrijding is een belangrijk aandachtspunt in deze sector, gezien het nadelige effect dat armoede kan hebben op het welbevinden van mensen.

De ambities van Raymond Clement.

In ons vorige artikel besteedden we al aandacht aan zijn aanpak van de Coronacrisis. In het artikel van deze week zoomen we uit naar zijn ambities als bestuursvoorzitter voor de komende jaren. 

‘euPrevent COVID-19’.

De aanpak van de COVID-pandemie is er tot nu toe nog maar weinig aandacht geweest voor de specifieke situatie in grensgebieden. Of met andere woorden: hoe staat het met de immuniteit van de mensen in de Euregio Maas-Rijn (EMR)?

Medical Business Projects Maastricht

Medical Business Projects Maastricht is onderdeel van een landelijke stichting en heeft als doel het verbeteren van de zorg door het verbinden van medische en bedrijfskundige perspectieven van jonge artsen en managers.

PlusPraktijken

Gijs Brouwer, PhD student aan de Universiteit Maastricht, onderzoekt de performance van de PlusPraktijken, ook wel de huisartsenpraktijken van de toekomst genoemd.

Initiatief van Aranco Consultancy & Interim Management

Wij helpen organisaties beter en efficiënter te functioneren door de ontwikkeling en implementatie van innovatieve business en samenwerkingsconcepten gericht op duurzame verbeteringen.