onderzoekend, kritisch en nieuwsgierig

Health in Limburg: over gezondheid, zorg en welzijn in Limburg.

‘Health in Limburg’ is een onafhankelijk initiatief van Aranco Consultancy & Interim Management, gedreven vanuit een gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid om initiatieven op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg in Limburg (en daarbuiten) onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Want, er gebeurt namelijk nogal wat in onze regio. ‘Health in Limburg’ is onderzoekend, kritisch en bovenal nieuwsgierig.

Onze partners:

Meest recente artikelen

Een selectie van de meest gelezen en besproken artikelen.

Arbeidsmarkt- en onderwijsontwikkelingen in de Limburgse zorgsector: een eigen onderzoek

Twee jaar geleden voerde Aranco (het bedrijf achter Health in Limburg) voor een van haar opdrachtgevers een onderzoek uit naar de arbeidsmarkt- en onderwijsontwikkelingen in de Limburgse zorgsector.

Jeugdzorg in de knel? Een beschouwing vanuit de (lokale) politiek (deel 4)

In dit vierde en laatste artikel staat het interview met Harry Coenen, wethouder in Voerendaal, en Miriam Ooijen, manager maatschappelijke ontwikkeling bij de gemeente Voerendaal, centraal.

Jeugdzorg in de knel? Een beschouwing vanuit de (lokale) politiek (deel 3)

In dit derde artikel, waarin we focussen op het lokale niveau, staat een interview met Andries Houtakkers, wethouder in Sittard-Geleen, centraal.

Definitie

Centraal binnen ‘Health in Limburg’ staan de volgende drie concepten: Health in All, publieke gezondheid en positieve gezondheid.

“Never waste a good crisis”

Besturen in tijden van Corona. Een gesprek met Raymond Clement, bestuurder van de MIK & PIW Groep.

Juupu: jongeren in de strijd tegen armoede

Gezondheid en welzijn strekt verder dan alleen zorg zoals je die in ziekenhuizen vindt. Ook armoedebestrijding is een belangrijk aandachtspunt in deze sector, gezien het nadelige effect dat armoede kan hebben op het welbevinden van mensen.

De ambities van Raymond Clement.

In ons vorige artikel besteedden we al aandacht aan zijn aanpak van de Coronacrisis. In het artikel van deze week zoomen we uit naar zijn ambities als bestuursvoorzitter voor de komende jaren. 

‘euPrevent COVID-19’.

De aanpak van de COVID-pandemie is er tot nu toe nog maar weinig aandacht geweest voor de specifieke situatie in grensgebieden. Of met andere woorden: hoe staat het met de immuniteit van de mensen in de Euregio Maas-Rijn (EMR)?

Medical Business Projects Maastricht

Medical Business Projects Maastricht is onderdeel van een landelijke stichting en heeft als doel het verbeteren van de zorg door het verbinden van medische en bedrijfskundige perspectieven van jonge artsen en managers.

PlusPraktijken

Gijs Brouwer, PhD student aan de Universiteit Maastricht, onderzoekt de performance van de PlusPraktijken, ook wel de huisartsenpraktijken van de toekomst genoemd.

Initiatief van Aranco Consultancy & Interim Management

Wij helpen organisaties beter en efficiënter te functioneren door de ontwikkeling en implementatie van innovatieve business en samenwerkingsconcepten gericht op duurzame verbeteringen.