PlusPraktijken: ook ten tijde van de Coronacrisis van toegevoegde waarde.

Gijs Brouwer, PhD student aan de Universiteit Maastricht, onderzoekt de performance van de PlusPraktijken, ook wel de huisartsenpraktijken van de toekomst genoemd. Concreet betreft het huisartsenpraktijken die, naar eigen zeggen, “voorop willen lopen in vernieuwingen en hiervoor vernieuwende manieren van werken en zorg uitproberen”. Dit omvat onder andere het streven naar versterking van de eerstelijn door doelmatig te verwijzen, zelfregie van patiënten te bevorderen, het centraal stellen van het concept positieve gezondheid in behandelingen en het positioneren van de huisarts als regisseur van zorg in de wijk. Dit betekent ook dat huisartsen van PlusPraktijken nauw samenwerken met andere zorgprofessionals in de wijk. De regio Oostelijk Zuid-Limburg, de regio waarin het initiatief van de PlusPraktijken is ontstaan, kenmerkt zich door een sterk vergrijzende bevolking met een lagere levensverwachting en hogere zorgkosten per inwoner dan elders in Nederland. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het concept van de PlusPraktijken juist hier is ontstaan.

Hoe succesvol zijn de PlusPraktijken?

“Het project PlusPraktijken is reeds gestart in 2016 en in totaal nemen 14 huisartsenpraktijken hieraan deel. Inmiddels laat een tussentijdse rapportage veelbelovende resultaten zien. Zo blijken de PlusPraktijken beter in staat om van feedback te leren en verwijzen zij significant minder mensen door naar het ziekenhuis dan reguliere huisartsenpraktijken. Dit kan, naar verwachting, miljoenen euro’s in de regio besparen. Maar nog belangrijker is wellicht dat de huisartsen binnen deze samenwerking blijvend van elkaar willen leren. Zo organiseren de PlusPraktijken bijvoorbeeld ‘speed-dates’ tussen huisartsen die relatief veel en huisartsen die relatief weinig doorverwijzen naar een bepaald specialisme in de tweede lijn. Door elkaars resultaten te bespreken ontstaat er een proces waarin huisartsen de zorg samen continu verbeteren. Het project is hiermee een voorbeeld voor de huisartsenzorg in heel Nederland en draagt bij aan de start van de huisartsenpraktijk van de toekomst.”

Welke meerwaarde biedt deze aanpak in de huidige Coronacrisis?

Alhoewel de Coronacrisis niet direct een thema binnen het PhD-onderzoek van Gijs is, blijkt volgens hem uit een recent uitgezette vragenlijst dat de PlusPraktijken zich wel sneller en beter dan reguliere huisartsenpraktijken lijken aan te passen aan nieuwe omstandigheden. PlusPraktijken gaven bijvoorbeeld aan significant meer aandacht te besteden aan experimenteren. Dit kan ook van pas komen in de huidige Coronacrisis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het toenemende gebruik van teleconsulten, waar de PlusPraktijken al veel ervaring mee hadden opgedaan voordat het coronavirus ontstond.

Wat is voor huisartsenpraktijken de juiste weg voorwaarts uit de Coronacrisis? 

“Het blijft belangrijk dat huisartsenpraktijken voor patiënten toegankelijk blijven, waar mogelijk fysiek en anders digitaal. Juist in een crisis zoals de huidige Coronacrisis is het van belang dat huisartsenpraktijken goed samenwerken zoals in het project PlusPraktijken, om van elkaar te leren en de zorg voor de burgers te verbeteren.” 

Bedankt voor het lezen en mocht u vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Meld u aan en ontvang elk nieuw bericht meteen in uw inbox!

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.