Update: Het Gezondheidsakkoord Zuid-Limburg.

In ons artikel van 22 november 2018 besteedden we reeds aandacht aan het Gezondheidsakkoord Zuid-Limburg, een initiatief van een breed palet aan partners in het Zuid-Limburgse zorglandschap die de regionale achterstand in gezondheid en participatie op de rest van het land willen helpen inlopen. Na een eerste grote bijeenkomst op 24 april 2018, vond op 11 april jl. een vervolgbijeenkomst plaats. Ik sprak wederom met één van de initiatiefnemers: Paulette Wauben. De aanwezigen werden bijgepraat over de stand van zaken en de lopende projecten, waarbij ‘De Gezonde Basisschool van de Toekomst’ een belangrijk thema was.

Wat is er allemaal bereikt sinds de vorige bijeenkomst?

“Op de drie thema’s ‘Jeugd/Gezonde Basisschool van de Toekomst’, ‘Arbeid & participatie’ en ‘Wijk & buurt’ zijn mooie stappen gemaakt. Er is een beweging op gang gekomen. De vorige bijeenkomst was echt een eyeopener voor veel mensen, in die zin dat beleidslijnen als arbeidsmarkt, gezondheid en onderwijs verbonden moeten worden om een echte trendbreuk te bewerkstelligen. Het Gezondheidsakkoord is een netwerk en geen project of wéér een nieuwe organisatiestructuur. Iedereen doet wat hij kan in de tijd die hij heeft, veelal op persoonlijke titel omdat we het zelf interessant en belangrijk vinden en vanuit de gedachte ‘als je mensen en initiatieven bij elkaar brengt kun je het verschil maken’. Kort samengevat: versnellen, verbreden en verankeren, daar gaat het om. Er is dan ook geen subsidie, los van de Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL), die de bijeenkomsten sponsort.”

Wat was het doel van de bijeenkomst van 11 april jl.?

“Enerzijds informeren, mensen op de hoogte houden dat er allerlei activiteiten zijn. Daarnaast ook het netwerk weer verder uitbreiden. De eerste keer waren vooral ‘decision makers’ uitgenodigd. Toen waren we bezig met het opbouwen van het netwerk en partijen zover krijgen om mee te doen. Nu was de insteek breder: laten zien wat er gebeurt. Het is overigens echt niet zo dat die dingen gebeuren omdat er een Gezondheidsakkoord is, maar we proberen lopende initiatieven te helpen om meer snelheid en voortgang te krijgen. Hoe krijgen we de Gezonde Basisschool bijvoorbeeld van 4 naar 20 scholen, of hoe krijgen we de beweging van ‘leerschool naar leefschool’ nu in de praktijk? Wat je ziet is dat verschillende partijen met een andere blik naar dingen kijken en elkaar weten te inspireren. We willen hier heel nadrukkelijk ook burgers en bedrijven bij betrekken. Bij de Gezonde Basisschool zien we bijvoorbeeld een optie in de betrokkenheid van de werkgevers van ouders. En ook bij een thema als ‘Arbeid & participatie’ is het bedrijfsleven nadrukkelijk betrokken, omdat zij willen en moeten investeren in de vitaliteit van medewerkers.”

Heeft de bijeenkomst opgeleverd waar jullie als initiatiefgroep op hadden gehoopt?

Paulette is positief gestemd: “We hebben veel mensen geïnformeerd. Het stukje ‘andere mensen ontmoeten dan je normaal tegenkomt’ is ook gelukt. Wat fijn is, is dat er nu ook uitgebreid gecommuniceerd wordt, onder andere via ESZL. Of er ook echt nieuwe ideeën zijn ontstaan in de werkgroepen, die op hun beurt concrete nieuwe actielijnen opleveren, zal de komende maanden blijken.”

Welke concrete vervolgafspraken zijn er gemaakt?

“Waarschijnlijk houden we over een jaar weer een bijeenkomst, maar we kijken echt naar wat er nodig is vanuit de praktijk. Bij de Gezonde Basisschool is het streven wel duidelijk: daar willen we van 4 naar 20 scholen, liefst natuurlijk naar 200. Binnen het thema ‘Arbeid & participatie’ is het voornaamste doel om de kennis vanuit de vitaliteitsprogramma’s die nu vooral binnen grotere bedrijven als Vebego en DSM zijn ontwikkeld, beschikbaar te maken voor het mkb. Er is ook nog veel te winnen binnen de thema’s ‘Wijk & buurt’ en ‘Burgerkracht- & participatie’. Omdat iedere wijk anders is en daarmee dus ook haar eigen behoeften kent, kun je een goedlopend initiatief in de ene wijk bijvoorbeeld niet klakkeloos kopiëren naar een andere wijk.”

Bedankt voor het lezen en mocht u vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Meld u aan en ontvang elk nieuw bericht meteen in uw inbox!

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *