Het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT).

Ik sprak met Paulette Wauben, werkzaam bij het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT).

Wie is Paulette Wauben en wat is het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT)?

“Ik ben van opleiding celbioloog en onderzoeker en ik merk dat mij dat heel erg gevormd heeft. Na 10 jaar fundamenteel wetenschappelijk celbiologisch onderzoek ben ik allerlei omzwervingen gaan maken. Ik heb gewerkt bij grote pharma bedrijven en later bij het integraal kankercentrum, waar ik kijk heb gekregen op hoe dingen in de zorg werken. Vervolgens heb ik bij LIOF (regionale ontwikkelingsmaatschappij) gewerkt, vanuit de vraag: ‘Hoe kun je het bedrijfsleven en de zorg, en kennisinstellingen, aan elkaar knopen, om producten te ontwikkelen die echte oplossingen bieden voor de echte problemen in de zorg?’.”

EIZT speelt in op deze behoefte. Dit landelijk erkend Centre of Expertise is aan Zuyd Hogeschool toegekend en vormt samen met mbo zusterpartner Zorgtechniek Limburg (ZTL) en zo’n 40 zorg- en welzijnsorganisaties, bedrijven, gemeenten en cliënt- en kennisinstellingen een netwerkorganisatie in Limburg. “Binnen EIZT brengen we onderzoek, onderwijs, bedrijfsleven en de zorgpraktijk samen op het gebied van zorgtechnologie. Je moet bijvoorbeeld niet van een goede onderzoeker een slechte ondernemer maken. Dan kun je beter een consortium bouwen, en de kennis en expertise bundelen.”

CrossCare

Een mooi voorbeeld van een concreet project waar EIZT momenteel bij betrokken is, is het grensoverschrijdende Interreg project CrossCare. CrossCare bestrijkt zes regionale ‘proeftuinen’ (of ‘living labs’) actief op het snijvlak van zorg en technologie. EIZT is één van deze proeftuinen. In het project worden ondernemers die een prototype hebben voor een zorginnovatief product ondersteund, financieel en met expertise, met de doorontwikkeling van het prototype tot een product. EIZT werkt daarbij steeds samen met een proeftuin uit België. De meerwaarde van deze cross border aanpak zit in het feit dat de zorgmarkt in beide landen totaal anders is. Focus ligt hierbij dus niet alleen op het leren van goede voorbeelden op het gebied van zorgtechnologie in het andere land, maar vooral ook op het implementeren en vermarkten van een product in verschillende landen.

De rol van het hbo in dezen is tweeledig: “Enerzijds onderzoeken we de werkzaamheid van het product in de praktijk. Anderzijds betrekken de projectpartners zoveel mogelijk studenten, in het algemeen vanuit afstudeerprojecten en daar waar het kan vanuit een multidisciplinaire invalshoek. Een zorginnovatief product bestaat immers vaak uit een zorgcomponent, een ICT-component, een technische component en eigenlijk ook altijd een business component.” Paulette merkt op dat studenten het vooral heel leuk vinden om mee te werken aan concrete producten, zeker als deze meteen toepasbaar zijn in de zorgpraktijk.

Hoe ziet de verdere ontwikkeling van EIZT eruit?

Een belangrijk aandachtspunt van EIZT is de doorlopende leerlijn (mbo-hbo-universiteit) op het gebied van zorgtechnologie. “Er moet een nieuwe generatie komen van mensen die de vakgebieden zorg en technologie combineren en interprofessioneel kunnen samenwerken.” Duidelijk is dat de ambitie van EIZT groot is en dat de urgentie voor samenwerking wordt gevoeld in de regio. Tegelijkertijd blijkt dat EIZT nog best wel in transitie is. Zo zijn er inhoudelijk wel lijntjes met de Maastricht Health Campus, maar van structurele samenwerking is nog geen sprake. Hier valt dus nog veel te halen. “Partijen in de regio moeten het gevoel hebben deel uit te maken van EIZT. Want EIZT is er voor en door de zorginstellingen en de betrokken bedrijven”, zo besluit Paulette.

Bedankt voor het lezen en mocht u vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Meld u aan en ontvang elk nieuw bericht meteen in uw inbox!

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *